TOEIC考試專家
收藏本站
 
      
  • 多益單字,多益閱讀,多益聽力,多益文法,多益考古題,多益英文,多益網,雅思網,多益學習,多益題庫,多益課程,多益名師,雅思名師,多益攻略,新多益準備,多益字彙,多益推薦 
  • 雅思單字,雅思閱讀,雅思聽力,雅思口說,雅思考古題,雅思英文,雅思網,多益網,雅思學習,雅思題庫,雅思課程,多益名師,雅思名師,雅思攻略,雅思準備,雅思字彙,雅思推薦 
      
  • 多益top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 托福top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 雅思top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 英檢top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
 本網站由多益名師陳蕙,旋元佑,文喬,莫平四大天王所領軍  長久以來,在英文補習界掀起一陣『實力派』的旋風,完全取代其他補習班雜亂無章的講義猜題教學,締造眾多學員傲人的成績也是其他補習班遠所不及  絕對不是僥倖或廣告,而是口碑不斷流傳的自然結果,多益的教學成績是這個好口碑的最基本證據,也是學生前途的最佳保障。 
新聞詳情

馬翎英文學習資料 - 英語九百句 (自然的語言學習法)

瀏覽數:168

http://www.lgps.ptc.edu.tw/html/englishteach/start.htm

哇哇哇!!! 沒想到< 英語九百句 > (English 900) 音檔” (此網頁只要寫著聲音就是下載點, 12) 稿子在這裡都有

已下是此套書籍的廣告文宣

( 尺寸規格: 60CD+6冊書+6本隨身手冊 )

要就要最好的!最有效最經濟最紮實
每天只要5一生不會忘記世界著名億萬人爭讀!!
美國之音向世界廣播的最佳美語教材
響應政府國際化政策推行全民英語總動員
專家學者一致推崇/企業人才語言進修/學生語言基礎紮根學習/上班族致勝職場立足國際
機會錯過不再來!!全國唯一榮獲美國國務院推薦指定的官方語言統一教材獨家震撼上市!!
本能速記版英漢雙語中英對照


超值經典內容:
全套共60CD+6冊精美書本+6本隨身手冊
改變您一生的決定!用最短的時間/花最少的費用/說最標準的發音/講最流暢的英語


您非買不可的五大理由:
一、最專業
全國唯一專業實用教材
1.
坊間唯一具備市調及研究背景的英語教材,美國語言學家長達十四年的教學經驗與智慧,奠定語言基礎不能不學,各種階層、不同程度皆可適性適用。
2.
美國國務院連續20年指定的官方語言統一教材,採科學化編排,生活化運用。被喻為「奠定語言基礎最經典的教科書」,全球各界知名人士一致肯定!熱情推薦!!

二、最有效
最短的時間啟發速成
1.
從語言的基礎養成概念出發,落實聽寫四大步驟,啟發您各種語言學習的本能,以最自然的母語學習方式,營造最具體的學習環境,在有系統的反覆練習之後,必能養成對語言的慣性運用,達到反射性的本能記憶。
2.
專家指出,這樣的記憶模式絕對不同於坊間各式花俏速成的英語學習法,從本能養成的記憶,因深植於腦部自然的運作模式,才是最有效且最自然的語言學習法。

三、最快速
系統化引導學習,靈活運用
1.
因為全套教材經過非常實用的系統編排,初學者可以用最快的速度,學習到最常用的基礎句型,背誦完就不易忘記,還可說一口流利標準的英語。
2.
已有英語基礎者,可從九百句型衍伸出的各種替換句,做更寬廣的應用和變化,讓您在最短的時間內,掌握最快速的舉一反三,活用無窮。

四、最經濟
花費最少,讓您受益一生
面對市面上琳瑯滿目的英語教材,您再也不用傷腦筋,因為所有的內容都脫離不了英語九百句型的內容,從基礎句型、延伸運用、會話應答....等,您
都可以靈活運用,只要花最少的錢,在最短的時間內,就可以獲得最好的學習效果。

五、最長久
母語式學習,深植不忘
相信您一定有學了十幾年的英語,卻是背了就忘,遇到外國人一句話都說不出口的窘境,有了英語九百句,您再也不用擔心,只要您按照九百句型的研
讀方式,按步就班的學習,保證您在最短的時間就可以充滿自信的開口說英語,而且就像你的國語一樣,通過自然本能學習,一輩子都不會忘!


世界各國語言網頁翻譯